Nieuwe warmte-afleverset nodig?

Wilt u een geheel nieuwe huisaansluiting CW4 / CW5 / CW6, een geheel nieuwe zakelijke aansluiting kleinverbruik / grootverbruik  of een tijdelijke bouwaansluiting? Ga dan naar Mijnaansluiting.nl om dit te regelen.

Log in op Mijn Stadsverwarming om een nieuwe afleverset aan te vragen.


Is uw huidige afleverset aan vervanging toe? Stadsverwarming Purmerend (SVP) regelt dat voor u. U heeft dan geen hoge eenmalige kosten, omdat u de afleverset van SVP gaat huren. Afgezien van het feit dat dit een verplichting is uit de Warmtewet levert het ook de volgende voordelen op voor u als klant:

  • Kosteloos verhelpen van storingen zonder monteur- en materiaalkosten;
  • Kosteloze service en onderhoud (indien noodzakelijk);
  • Kosteloze vervanging van de warmteafleverset in geval van niet repareerbare storing of bij einde van de technische levensduur.

Het huurtarief wordt jaarlijks vastgesteld en gecontroleerd door de Autoriteit Consument en Markt (ACM), de voormalige NMA: meer informatie is te vinden via deze link. Ook vindt u meer informatie op dit Informatieblad Vervanging Afleverset.

Voor het vervangen van de afleverset kunt u rechtstreeks contact opnemen met Stadsverwarming Purmerend of het regelen met een Keurmerk Installateur. In beide gevallen wordt u gevraagd om het ‘Aanvraagformulier Vervanging Afleverset’ in te vullen. Log hiervoor in op Mijn Stadsverwarming.


Bent u nog geen klant van Stadsverwarming Purmerend? Download dan de onderstaande PDF-formulieren en vul het aanvraagformulier (deel 2) in. Dit formulier vervolgens sturen of inscannen en mailen naar Stadsverwarming Purmerend.