Uitleg bij de jaarafrekening van Stadsverwarming Purmerend

Naar aanleiding van vragen van klanten geven wij hierbij nadere uitleg over de jaarafrekening van Stadsverwarming Purmerend (SVP). Heeft u een andere vraag over de jaarafrekening? Neem dan alstublieft contact op met onze Klantenservice, telefoon 0800 – 0200 086 (gratis), bereikbaar op werkdagen van 8:00 tot 18:00 uur.

Wat is vastrecht?

Vastrecht is het bedrag dat gebruikers van gas, water, elektra en warmte betalen ongeacht het verbruik. Het vastrecht zijn de vaste kosten voor de aansluiting op het gas-, water-, elektriciteits- en warmtenet en staat los van de hoeveelheid die men afneemt.
U betaalt dus vastrecht aan Stadsverwarming Purmerend voor de levering van warmte.

Wat zijn de kosten van het vastrecht?

De hoogte van het vastrecht wordt jaarlijks –op basis van de Warmtewet– door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vastgesteld. Vergeleken met de tarieven in 2016 heeft de ACM een verhoging van 7,7 % doorgevoerd voor 2017. Deze verhoging is gebaseerd op kostprijsstijgingen voor aardgaslevering, wat via het wettelijke Niet-meer-dan-anders principe als referentie voor de levering van warmte wordt gebruikt. SVP hanteert de door ACM vastgestelde tarieven voor 2017. Dat houdt dus een tariefstijging van 7,7 % in voor het vastrecht voor de levering van warmte.
Klik hier voor het tarievenoverzicht 2017.

Wat als de afleverset in mijn woning in eigendom van Stadsverwarming Purmerend is?

Stadsverwarming Purmerend brengt bij klanten waarvan de afleverset in eigendom van SVP is, vaste kosten voor service, onderhoud en huur in rekening. Vergeleken met 2016 heeft SVP deze tarieven voor 2017 niet verhoogd. Hierdoor zijn de totale vaste kosten, vastrecht plus de kosten voor de afleverset –voor een klant waarbij de afleverset in eigendom is van SVP–  met 4,4 % gestegen.

Hoe wordt de jaarafrekening bepaald?

Maandelijks betaalt een klant een termijnbedrag voor warmteverbruik en vastrecht. Dit termijnbedrag wordt bepaald op basis van het warmteverbruik van de klant in het voorgaande jaar en de van toepassing zijnde tarieven. Het termijnbedrag kan door de klant worden verhoogd of verlaagd met maximaal 10% per jaar.
Op basis van de meterstanden wordt 1x per jaar het daadwerkelijke warmteverbruik vastgesteld en wordt een jaarafrekening opgemaakt, waarbij de termijnnota’s in mindering worden gebracht op het totaal van de verbruikskosten en het vastrecht.
Per saldo ontstaat er een tekort (bijbetalen) of overschot (klant ontvangt verschil terug). Dit is afhankelijk van o.a. de individuele situatie (stookgedrag) en de buitentemperatuur. Bij een minder strenge winter zal het warmteverbruik –bij gelijkblijvend stookgedrag– lager zijn.