Partners

SVP werkt aan een Energietransitie. Deze voorziet in een duurzame warmteproductie die rendement en leveringszekerheid borgt. SVP heeft meerdere transitievarianten onderzocht en een voorkeurvariant gekozen met inachtneming van toetsingskader, robuustheid en risico.

Het programma SlimNet maakt onderdeel uit van de Energietransitie en is gericht op efficiëntere energiedistributie.

Bij het opstellen van het nieuwe businessplan is intensief samengewerkt met TNO, Urgenda, Energy Valley en commerciële onderzoek- en adviesbureaus, waaronder DWA en COWI. Daarnaast heeft SVP onderzoek uitbesteed in binnen- en buitenland en, op cruciale onderwerpen, voorzien van een onafhankelijke tweede opinie, doorgaans door TNO. Verder zijn Provincie Noord-Holland, Senter Novem, Nationaal Expertisecentrum Warmte en Energie-Nederland geconsulteerd. Waar relevant en mogelijk heeft benchmark en kennisuitwisseling met collega-bedrijven plaatsgevonden.

SVP werkt samen met
Staatsbosbeheer
Gemeente Purmerend
Duurzaam Purmerend
Opgewekt in Purmerend

SVP's Energietransitie wordt ondersteund door
Intelligent Energy Europe
Energy Valley
Urgenda

SVP is lid van
DHC+
Energie-Nederland (voorheen EnergieNed)
Euroheat & Power
Renewable Heating and Cooling - European Technology Platform
Warmtenetwerk