Informatie over installeren & bouwen

Installateurs

Projectontwikkelaars

Indien voor een nieuw bouwplan gebruik gemaakt gaat worden van het stadsverwarmingnet in Purmerend voor ruimteverwarming en eventueel warm tapwater moet een aanvraag voor een aansluiting bij Stadsverwarming Purmerend worden ingediend.

Het ontwerpen van een nieuw deel van het stadsverwarmingnet vereist de nodige zorgvuldigheid. De aanvraag voor aansluiting op het stadsverwarmingnet voor de levering van warmte en warm tapwater moet daarom tijdig gebeuren, om te voorkomen dat de aansluitwerkzaamheden onnodige vertraging oplopen.

Wij verzoeken u het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier én de volgende gegevens minimaal 13 weken voor de start van de bouwwerkzaamheden aan ons toe te (laten) sturen. Alle definitieve tekeningen dienen in tweevoud als witdruk en digitaal (.dxf of .dwg formaat) te worden aangeleverd:

 • Het palenplan en funderingstekeningen voor het bepalen van de aanvoer- en retourleidingen en de plaats van eventuele sparingen in de funderingsbalken.
 • Tekeningen van de begane grond en verdiepingen.
 • Matenplan / situatietekening (overzichttekening) met daarop de ligging en locatie van het betreffende bouwproject.
 • Doorsnede tekeningen van de gebouwen.
 • Gevelaanzichten / Bouwplanning / Bouwrouting in verband met het aanleggen van de stadsverwarming-leidingen en de gewenste datum voor warmtelevering.
 • Huidig en toekomstig maaiveldniveau en grondwaterstand t.o.v. NAP en peil.

Daarnaast verzoeken wij u de volgende documentatie minimaal 8 weken voor de start van de bouwwerkzaamheden aan ons toe te zenden:

 • Het aansluitvermogen van de warmte-installatie.
 • De gewenste hoeveelheid warm tapwater (CW-klasse 3, 4 of 5).
 • Het berekende primaire energieverbruik voor ruimteverwarming.
 • De geschatte vollasturen en het geschatte energieverbruik per jaar in GJ.
 • Installatietekeningen en principeschema’s van de warmte en warm tapwaterinstallatie.
 • Transmissieberekening.
 • Leidingweerstandberekening en radiatorstaten.
 • Type / specificatie leidingmaterialen voor radiatoraansluiting en/of stijg- en verdeelleidingen.
 • Type / specificatie leidingmaterialen voor vloerverwarming.
 • Inregelstanden radiatorventielen en/of radiatorkranen. Het aantal liters per uur per radiator.

Downloads

Bouwbedrijven & aannemers