Nieuwe warmte afleverset nodig?

Is uw huidige afleverset aan vervanging toe? SVP regelt dat voor u terwijl u geen hoge eenmalige kosten meer heeft. U huurt de afleverset namelijk van SVP. Afgezien van het feit dat dit een verplichting is uit de Warmtewet levert het ook voordelen op voor u als klant:

  • Kosteloos verhelpen van storingen zonder monteur- en materiaalkosten;
  • Kosteloze service en onderhoud (indien noodzakelijk);
  • Kosteloze vervanging van de warmteafleverset in geval van niet repareerbare storing of bij einde van de technische levensduur.

Het huurtarief wordt jaarlijks vastgesteld en gecontroleerd door de Autoriteit Consument en Markt (ACM), de voormalige NMA: meer informatie is te vinden via deze link. Ook vind u meer informatie op dit informatieblad

Voor het vervangen van de afleverset kunt u rechtstreeks contact opnemen met SVP of het regelen met een Keurmerk Installateur. In beide gevallen wordt u gevraagd om het aanvraagformulier in te vullen.