Ik wil meer weten over

Betaalwijzen

Tarieven

Onderhoud

Informatie over meteropname

Meteropname vanaf 2010
Voortaan kunt u op meerdere manieren zelf uw meterstand aan ons doorgeven: via internet, per post en per telefoon.

Wanneer vindt de meteropname plaats?
Om uw jaarafrekening snel te kunnen opmaken, zal de meteropname niet meer voor alle klanten in dezelfde periode gebeuren. 2010 was een overgangsjaar om van de oude naar de nieuwe methode van meteropname te gaan. Vanaf 2011 is de spreiding volledig ingevoerd.

Afhankelijk van de wijk waarin u woont, bent u ingedeeld in een groep. Als uw groep aan de beurt is, ontvangt u een meterkaart met meer informatie en een oproep om uw meterstand van dat moment aan ons door te geven.

Wanneer krijg ik de jaarafrekening?
U ontvangt uw jaarafrekening zo snel mogelijk nadat u uw meterstand heeft doorgegeven.

Wanneer wordt mijn voorschot aangepast?
Uw voorschot kan in januari en in juli worden aangepast op basis van onze nieuwe tarieven. Zodra uw jaarafrekening is opgesteld, wordt uw voorschot ook op uw verbruik aangepast.

Deze winter was erg koud. Zijn er gevolgen voor de hoogte van mijn jaarafrekening en nieuwe voorschotbedrag?
De manier waarop uw jaarafrekening wordt opgemaakt, blijft ongewijzigd: uw jaarafrekening beslaat de gehele periode van de vorige meteropname tot deze opname, onder verrekening van de voorschotten. Mocht de jaarafrekening u betalingsproblemen opleveren dan is, zoals bij ons gebruikelijk, onder bepaalde voorwaarden een gespreide betaling mogelijk.

Ook de manier waarop uw nieuw te betalen voorschotbedrag wordt berekend, blijft ongewijzigd. Het voorschotbedrag wordt gebaseerd op uw gemiddeld verbruik van de afgelopen periode en de geldende tarieven. Bij de berekening wordt uitgegaan van een normale, gemiddelde jaartemperatuur.

Kan ik mijn voorschot zelf aanpassen?
U kunt uw maandelijkse voorschot één keer per jaar met maximaal 10% verhogen of verlagen, mits uw meterstanden bij het opmaken van de vorige jaarafrekening zijn opgenomen en niet geschat. Let op: als u uw voorschotbedrag zelf verlaagt en daardoor bij de jaarafrekening moet bijbetalen, is een betalingsregeling niet mogelijk.

Komt er iemand langs voor de meteropname?
Wij zullen steekproefsgewijs bij klanten langsgaan om de meter op te nemen. De meteropnemer is herkenbaar aan een oranje hesje van Stadsverwarming Purmerend en heeft een legitimatiebewijs bij zich.

Meteropname bij verhuizen
Via deze formulieren kunt u een verhuizing doorgeven:

  • Aanmelden (ik word klant omdat ik in een woning met stadsverwarming kom wonen)
  • Afmeldingsformulier (ik ben al klant en verhuis naar een woning zonder stadsverwarming)

Meterhandleiding
In de Meterhandleiding kunt u meer informatie vinden over de drie meest voorkomende meters: Kamstrup Multical 401, Multical 111 en Multical 66.

Diensten & producten