Visie & missie

SVP is -met BioWarmteCentrale de Purmer en twee hulpwarmtecentrales- het meest duurzame warmtebedrijf van Nederland.

SVP heeft met haar Energietransitie (inclusief het programma SlimNet) het meest duurzame grootschalige warmtenet van Nederland gerealiseerd en levert tegelijkertijd een model voor mogelijke verduurzaming van andere bestaande netten: Stadsverwarming 2.0.

SVP staat tegen een acceptabel financieel rendement garant voor duurzaamheid, leveringszekerheid en klanttevredenheid.

Visie

Purmerend is dé warmtestad van Nederland: van alle steden met stadsverwarming heeft Purmerend het grootste percentage aansluitingen per inwoneraantal (dekkingsgraad).

SVP is:

 • Innovatief - combinatie van nieuwe kennis en 30 jaar ervaring
 • Dienstverlenend - leveringszekerheid, klanttevredenheid
 • Duurzaam - schoon, efficiënt en toekomstbestendig
 • Gericht op samenwerking - synergie

Doelstellingen

 • Duurzaamheid
 • Leveringszekerheid
 • Klanttevredenheid
 • Redelijk rendement

Stadsverwarming 2.0

 • De aanpak van SVP maakt de potentie van grootschalige warmtenetten voor de verduurzamingopgave in bestaande bouw zichtbaar.
 • Door de innovaties en verduurzaming van SVP draagt Purmerend straks flink bij aan de afspraak over CO2-reductie in het Klimaatakkoord tussen gemeenten en Rijk: voor 60.000 van haar inwoners geen 30% maar zelfs 78% minder CO2.
 • Dit is een ongekende verduurzaming van een grote stad.
 • Purmerend versterkt hiermee haar positie als dé warmtestad van Nederland.
 • SVP is door haar stand-alone positie in staat slagvaardig op vernieuwing in te spelen en een trendsetter te worden voor een nieuwe generatie warmtenetten: Stadsverwarming 2.0
 • Verschillende partijen (Urgenda en Energy Valley) hebben SVP erkend als bijzonder inspirerend voorbeeld van benutting van verduurzamingpotentieel in bestaande bouw.
 • Samen met deze partijen zal SVP de ‘lessons learned’ via ‘open source’ beschikbaar stellen voor lokale duurzame energiebedrijven en andere warmtebedrijven die willen innoveren en verduurzamen.