WarmteProductie

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws over BioWarmteCentrale de Purmer

Sinds 1 juli 2014 produceert Stadsverwarming Purmerend (SVP) met BioWarmteCentrale de Purmer en twee hulpwarmtecentrales zelf haar warmte. Hiermee heeft SVP zich ontwikkeld tot een integraal warmtebedrijf, met ketenoptimalisatie van warmteproductie tot aan levering bij de eindgebruikers. Met de centrale voorziet SVP haar 25.000 klanten voor 80% van groene warmte en is de warmteproductie in Purmerend in sterke mate verduurzaamd en de leveringszekerheid aan haar afnemers gegarandeerd.

De BioWarmteCentrale (44 MWth) verstookt 100.000 ton biomassa (houtsnippers) per jaar. De houtsnippers komen beschikbaar uit het terreinbeheer van Staatsbosbeheer. De houtsnippers zijn een bijproduct uit het reguliere beheer van bos, natuur en landschap. Hout is een duurzame, hernieuwbare grondstof en CO2 neutraal. Bij verbranding van houtsnippers neemt namelijk de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer niet toe. Bij de verbranding van aardgas, olie en steenkool gebeurt dit wel.

SVP is het meest duurzame warmtebedrijf van Nederland:

ze bespaart met de BWC op jaarbasis ruim 50.000 ton CO2 uit, wat gelijk staat aan de jaarlijkse uitstoot van 16.000 auto’s.

Documentaire BioWarmteCentrale15-10-2015

>> KLIK HIER <<

Voor de officiele opening van de BioWarmteCentrale door Koning Willem-Alexander

 

>> KLIK HIER <<

Voor de documentaire over BioWarmteCentrale de Purmer | Stadsverwarming Purmerend (lange versie) 

>> KLIK HIER <<

Voor de documentaire over BioWarmteCentrale de Purmer | Stadsverwarming Purmerend (korte versie)


>> KLIK HIER  en KLIK HIER  (2min.05)<<

Voor een item van het NOS-journaal over het bezoek van de Koning aan de BioWarmteCentrale                                       
>> KLIK HIER <<

Voor het item over BioWarmteCentrale de Purmer op het NOS JOURNAAL (vanaf 3min.30)


>> KLIK HIER << 

Voor het item over de BioWarmteCentrale van RTV NH (NL Leeft). 


>> KLIK HIER <<

Voor het item over de BioWarmteCentrale van RTV Purmerend. 


>> KLIK HIER <<

Voor het item over de BioWarmteCentrale op de website van de NOS. 


>> KLIK HIER <<

Voor het bezoek van de Koning aan BioWarmteCentrale de Purmer (RTV Purmerend) 


>> KLIK HIER <<

Voor het item van het Noordhollands Dagblad over de komst van de Koning.


>> KLIK HIER <<

Voor het item van het bezoek van de Koning in Blauw Bloed (vanaf 2min.10)


>> KLIK HIER <<

Zondag met Lubach besteedt aandacht aan het swipemoment (vanaf 1min.18)

Leerlingen van het Rietveld College op bezoek bij BioWarmteCentrale de Purmer09-06-2015

Koning Willem Alexander heeft vandaag BioWarmteCentrale de Purmer officieel geopend13-03-2015

Stadsverwarming Purmerend heeft warmteproductie van Nuon overgenomen03-07-2014

Dinsdag 1 juli 2014 was een historisch moment voor de gemeente Purmerend: nadat Nuon ruim 25 jaar de warmte voor Stadsverwarming Purmerend (SVP) geproduceerd heeft, nam SVP die dag de warmteproductie over. Met BioWarmteCentrale de Purmer en twee hulpwarmtecentrales produceert SVP nu zelf groene warmte en voorziet haar 25.000 klanten hiervan.

Leerlingen (groep 6) van basisschool de Akker hebben de warmte -in de vorm van een grote lucifer- van de Nuoncentrale naar de BioWarmteCentrale overgebracht.

Journalisten uit de Verenigde Staten op bezoek bij de BioWarmteCentrale05-06-2014

Dinsdag 3 juni 2014 kreeg de BioWarmteCentrale (BWC) bezoek van acht journalisten uit de Verenigde Staten. Zij waren op uitnodiging van het ministerie van Buitenlandse Zaken een zogenaamde 'Media Tour Energy' aan het maken. De BWC was een van de Nederlandse projecten waar zij hun licht op kwamen doen.

Basisschool ’t Pierement op bezoek bij BioWarmteCentrale de Purmer18-04-2014

Op 14 en 15 april jl. kwamen alle 267 leerlingen van basisschool ’t Pierement op bezoek bij de in aanbouw zijnde BioWarmteCentrale (BWC) van Stadsverwarming Purmerend. Deze excursie maakte deel uit van het energieproject waar de school mee bezig was. Het bezoek aan de BWC werd gecombineerd met een bezoek aan het Purmerbos om leerlingen op die manier voor te lichten over de link tussen het bos en de houtsnippers die als brandstof dienen voor de BWC.

 

 

Hoogste punt BioWarmteCentrale06-12-2013

Op 4 december 2013 is de 25 meter hoge schoorsteen bij de in aanbouw zijnde BioWarmteCentrale geplaatst. Daarmee werd het hoogste punt gehaald.

Stadsverwarming Purmerend gaat in zee met GasTerra14-11-2013

GasTerra is -na een meervoudige onderhandse aanbestedingsprocedure- geselecteerd als de partij die het gas voor 2014 aan de twee hulpwarmtecentrales van SVP gaat leveren.

GasTerra ziet het duurzame warmteproject van SVP als een uitgelezen mogelijkheid om de rol van aardgas als transitiebrandstof aan te tonen. Door aardgas in te zetten voor de piekmomenten kan de warmte van de BioWarmteCentrale optimaal worden benut. SVP en GasTerra kijken uit naar een duurzame en prettige samenwerking.

Filmmateriaal van de bouw en de werking van de BWC17-10-2013

Klik hier voor een versnelde weergave van de bouw van BioWarmteCentrale De Purmer.

Klik hier voor een grafische voorstelling van de werking van BioWarmteCentrale De Purmer.

Grafische voorstelling van de werking van de BWC17-10-2013

Grafische voorstelling (flow diagram) van de werking van BioWarmteCentrale De Purmer

Bouwplaats BioWarmteCentrale De Purmer open voor publiek27-08-2013

De bouwplaats van BioWarmteCentrale De Purmer was zaterdag 5 oktober 2013 open voor publiek. Geïnteresseerden konden een kijkje achter de schermen komen nemen bij de bouw van de biowarmtecentrale van Stadsverwarming Purmerend.

RTV Purmerend was er ook bij. Kijk hier naar de reportage.

Verbrandingsroosters geplaatst13-08-2013

Afgelopen vrijdag (9 augustus 2013) kwamen de laatste twee verbrandingsroosters per schip uit Denemarken in de Amsterdamse Haven aan. Als ‘convoi exceptionnel’ zijn ze op grote vrachtwagens (over o.a. de A8/A7) naar de bouwplaats in Purmerend vervoerd. De roosters wegen elk 50.000 kg.

Met een 700 ton kraan zijn de vier verbrandingsroosters op hun finale positie geplaatst.

 

Ondertekening contract Hulpwarmtecentrale18-06-2013

Dinsdag 18 juni 2013 is er weer een belangrijke stap gezet in de realisatie van de Energietransitie: de ondertekening van het hoofdcontract tussen Standard Fasel en SVP B.V. voor de realisatie van de Hulpwarmtecentrale Verbindingsweg, ook wel HWC2 geheten.

 

WarmteProductie Update #415-03-2013

 De schotel van de leerlingen van groep 5 van 'de Akker' gaat met een paal mee de grond in

 

Eerste paal voor BioWarmteCentrale De Purmer31-01-2013

31 januari 2013

Vanmiddag heeft  Jaap Bond (gedeputeerde provincie Noord-Holland en voorzitter Energy Board) de eerste paal geslagen voor onze BioWarmteCentrale. Voorafgaand hebben leerlingen van Daltonbasisschool 'de Akker' hun –speciaal voor deze gelegenheid gemaakte– statement voor een duurzamere wereld op de paal onthuld en de naam van de nieuwe centrale bekend gemaakt: BioWarmteCentrale De Purmer.

De SVP directeur Kees van der Klein benadrukte tijdens zijn toespraak dat met deze eerste paal de realisatie van de eigen warmteproductie van SVP een gezicht krijgt, maar beklemtoonde vooral dat er symbolisch een fundament is gelegd onder een nieuwe toekomst voor SVP als een warmteproductie- en leveringsbedrijf.

WarmteProductie Update #304-01-2013

17 januari 2013

Ondertekening contract met de firma Hak (voor de DN500 leiding).

WarmteProductie Update #229-10-2012

21 december 2012
Op vrijdag 21 december hebben SVP,  Nuon en de gemeente Purmerend een overeenkomst getekend over de warmteproductie in de gemeente vanaf 2014. Dit was nodig omdat de huidige warmteleveringsovereenkomst tussen Nuon en SVP afloopt per 31 december 2013. In de nieuwe overeenkomst is voorzien dat Nuon de huidige warmteovereenkomst verlengt tot 1 juli 2014 en dat SVP daarna haar warmte zelf gaat produceren met behulp van de BWC.

Sinds 1988 produceert Nuon stadswarmte voor SVP. SVP levert de warmte vervolgens aan ongeveer 25.000 klanten in de gemeente. Nuon produceert de gevraagde warmte met een gasgestookte warmtekracht eenheid en een hulpwarmte ketel (HWC).

WarmteProductie Update #129-10-2012

4 december 2012
Op dinsdag 4 december heeft SVP contracten gesloten met externe partijen ten behoeve van de BWC. Zublin Nederland B.V. gaat de civiele werken voor haar rekening gaat nemen, en Weiss A/S Denemarken is verantwoordelijk is voor de procesinstallaties van de BWC.