Actie “Samen met de Klant”

In de periode van 6 juni t/m 22 augustus 2017 voert Stadsverwarming Purmerend (SVP) de actie “Samen met de Klant” uit. Medewerkers van SVP gaan tijdens deze actie in de wijken Purmer-Noord/Purmer-Zuid/de Gors bij circa 10.000 huizen langs om vervolgens –samen met de klant– de warmte-afleverset en de bijbehorende leidingen op lekkage te controleren en te instrueren hoe men in de toekomst deze controles zelf uit moet voeren. Controles moeten regelmatig uitgevoerd worden om gevaarlijke situaties, zoals het vrijkomen van heet water, te voorkomen.

Klanten van Stadsverwarming Purmerend (SVP) nemen duurzame warmte af voor het verwarmen van de woning en voor warm tapwater uit de kraan. De warmte-afleverset in de woning vormt de schakel tussen het Purmerendse warmtenet en de verwarming en de warmwaterkranen in huis.