Uitleg bij de jaarafrekening van Stadsverwarming Purmerend

Naar aanleiding van vragen van klanten geven wij hierbij nadere uitleg over de jaarafrekening van Stadsverwarming Purmerend (SVP). Heeft u een andere vraag over de jaarafrekening? Neem dan alstublieft contact op met onze Klantenservice, telefoon 0900 9807 (lokaal tarief). Op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 18:00 uur.

Wat is vastrecht?

Vastrecht is het bedrag dat gebruikers van gas, water, elektra en warmte betalen ongeacht het verbruik. Het vastrecht zijn de vaste kosten voor de aansluiting op het gas-, water-, elektriciteits- en warmtenet en staat los van de hoeveelheid die men afneemt.
U betaalt dus vastrecht aan Stadsverwarming Purmerend voor de levering van warmte.

Wat zijn de kosten van het vastrecht?

De hoogte van het vastrecht wordt jaarlijks –op basis van de Warmtewet– door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vastgesteld.
Het Tarievenoverzicht 2019 vindt u hier.

Wat als de afleverset in mijn woning in eigendom van Stadsverwarming Purmerend is?

Stadsverwarming Purmerend brengt bij klanten waarvan de afleverset in eigendom van SVP is, vaste kosten voor service, onderhoud en huur in rekening. Vergeleken met 2017 heeft SVP deze tarieven voor 2018 verlaagd.

Hoe wordt de jaarafrekening bepaald?

Maandelijks betaalt een klant een termijnbedrag voor warmteverbruik en vastrecht. Dit termijnbedrag wordt bepaald op basis van het warmteverbruik van de klant in het voorgaande jaar en de van toepassing zijnde tarieven.
Op basis van de meterstanden wordt 1x per jaar het daadwerkelijke warmteverbruik vastgesteld en wordt een jaarafrekening opgemaakt, waarbij de termijnnota’s in mindering worden gebracht op het totaal van de verbruikskosten en het vastrecht.
Per saldo ontstaat er een tekort (bijbetalen) of overschot (klant ontvangt verschil terug). Dit is afhankelijk van o.a. de individuele situatie (stookgedrag) en de buitentemperatuur. Bij een minder strenge winter zal het warmteverbruik –bij gelijkblijvend stookgedrag– lager zijn.