Wanneer kom ik in aanmerking voor compensatie?

Compensatie wordt geboden voor het ongemak dat kan ontstaan als de warmtelevering wordt onderbroken vanwege een acute storing in het warmtenet die langer dan vier uren duurt, voor verbruikers met een aansluiting van maximaal 100kW.
Voor een storing in de productieomgeving geldt de compensatieregeling niet.

Klik hier voor de “Compensatieregeling bij Warmte in geval van ernstige storingen voor verbruikers met een aansluiting van maximaal 100 kW”.
Deze regeling komt voort uit de Warmtewet en is opgesteld naar analogie van de compensatieregeling bij storingen die door de beheerders van elektriciteit en gas wordt toegepast. Dat wil zeggen dat -net als bij elektriciteit en gas- bij warmtelevering een compensatie wordt geboden in geval van een acute storing in respectievelijk de elektriciteitskabel, gasleiding of warmteleiding. De wettelijke regelingen voorzien geen compensatie in geval van een leveringsonderbreking als gevolg van storingen bij de elektriciteits-, gas- of warmteproductie

NB: De storing van 15 januari jl. was in de productieomgeving. De compensatieregeling is daarom niet van toepassing.