Warmtepompsysteem voor De Vaart

Gisteren is een start gemaakt met de realisatie van nieuwbouwproject ‘De Vaart’ in Purmerend. Het gebouw (met 30 appartementen) krijgt een zeer duurzame energievoorziening. Stadsverwarming Purmerend (SVP) levert hier ook een bijdrage aan: de appartementen worden namelijk verwarmd, gekoeld en van warm tapwater voorzien door een warmtepompsysteem. Iedere woning krijgt een individuele warmtepomp met een bijbehorende warmtap-waterboiler. Als bronsysteem wordt een duurzame bodembron op basis van gesloten bodemlussen gebruikt die de gevraagde warmte of koude aan de warmtepompen levert. De afgifte van warmte of koude geschiedt via een vloerverwarmings- en koelingssysteem dat geëxploiteerd zal worden door SVP.

Foto’s: artist impression van nieuwbouwproject De Vaart en officiële start van de bouw.