Stadsverwarming Purmerend deelnemer sectortafel voor een nieuw Klimaat- en energieakkoord

Zoals in het regeerakkoord al stond aangekondigd, moet er een nieuw Klimaat- en energieakkoord komen dat ervoor gaat zorgen dat de CO2-uitstoot in 2030 minstens 49 procent lager is dan in 1990. De onderhandelingen hiervoor vinden aan verschillende sectortafels plaats: industrie, elektriciteit, landbouw & landgebruik  en mobiliteit. Diederik Samsom is voorzitter van de vijfde tafel, te weten de gebouwde omgeving. Gijs de Man (directeur Stadsverwarming Purmerend) zit namens de warmtebedrijven aan deze laatste onderhandeltafel. Samen met andere partijen die een concrete bijdrage kunnen leveren aan de transitie, kennis hebben over hun sector en over mandaat beschikken om afspraken te maken (o.a. VNG, vereniging Eigen Huis en Bouwend Nederland). Ze gaan afspraken maken om de CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving terug te dringen door o.a. isolatie en uitfaseren van aardgas: welke technieken zijn hiervoor nodig, hoe stel je vast wat lokaal de beste oplossing is, hoe gaan we om met de kosten hiervan etc.? De pilot GasVrij Purmerend zal zeker ook aan bod komen aan deze tafel.

Het akkoord moet in de zomer klaar zijn. Deze afspraken zullen vervolgens in de tweede helft van het jaar worden uitgewerkt in concrete programma’s. De uitvoering van het Klimaatakkoord begint in 2019.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/02/23/kabinet-geeft-startschot-voor-klimaatakkoord

Klik hier voor een overzicht van de tafels.
Klik hier voor een overzicht van de subtafels.

[Klimaat- en energieakkoord Nederland 2018]