Renovatie warmteleidingen Stadsverwarming Purmerend

De komende jaren gaat Stadsverwarming Purmerend (SVP) in de wijken Purmer  Zuid, Purmer Noord en Gors Noord de warmteleidingen vervangen. De eerste 329 woningen zijn nu aan de beurt.  Bewoners die het aangaat zijn per brief geïnformeerd. Tot 2025 volgen nog ruim 7.000 woningen.  De renovatiewerkzaamheden worden buiten het stookseizoen uitgevoerd, zodat de overlast voor de klanten zo gering mogelijk blijft.

SVP heeft ongeveer 550 km ondergrondse leidingen in beheer. Voor een groot deel is ‘het laatste stukje’ (de afleverset bij de klanten thuis) nog in het bezit van de klanten zelf.  Als deze afleversets niet goed zijn onderhouden, kunnen ze gaan lekken en corrosie op de warmteleidingen veroorzaken.
SVP neemt haar verantwoordelijkheid en gaat deze leidingen vervangen. Voornaamste doel is dat klanten minder last zullen ondervinden van storingen/warmteonderbrekingen. Daarbij levert het een flinke energiebesparing (beter geïsoleerde leidingen) op en daarmee een vermindering van de CO2-uitstoot.