Onderzoek ACM naar rendement warmteleveranciers

Elke twee jaar onderzoekt de Autoriteit Consument en Markt (ACM), in het kader van de Warmtewet, het behaalde financiële rendement van de warmtebedrijven. Vandaag zijn de resultaten van de Rendementsmonitor over 2017/2018 bekend geworden. Daaruit blijkt dat het gemiddelde rendement van alle grotere warmtebedrijven in 2017 in de indicatieve bandbreedte voor het redelijke rendement ligt en over 2018 voor het eerst boven de indicatieve bandbreedte. Het resultaat van Stadsverwarming Purmerend (SVP) is ook meegenomen in dit gemiddelde voor de grotere bedrijven. SVP heeft echter over 2017 en 2018 een operationeel verlies geleden, waardoor het rendement van SVP zelf over beide jaren ver onder de bandbreedte ligt.

Naar aanleiding van de Rendementsmonitor heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat een brief gestuurd aan de grotere warmtebedrijven, met het verzoek om indien daar aanleiding voor is, in 2020 een tarief te hanteren dat onder de toegestane maximumprijs (het NMDA) ligt. Ook SVP heeft als groter warmtebedrijf een dergelijke brief ontvangen, ondanks het feit dat de rendementen van SVP over 2017/2018 ver onder de bandbreedte lagen.

Elk jaar stelt SVP op basis van de verwachte resultaten het tarief vast. Vanwege de financiële positie was SVP tot nu toe niet in staat om een lager tarief dan de toegestane maximumprijs te hanteren. Voor het tarief van 2020 zal SVP opnieuw deze afweging maken, waarbij er dit jaar tevens een nadere uitwisseling met de gemeenteraad over o.a. dit onderwerp zal plaatsvinden.