Partijen in warmteketen gaan samenwerken voor betaalbare, duurzame warmte

Als onderdeel van het Klimaatakkoord wordt de gebouwde omgeving aardgasvrij gemaakt. Warmtenetten zijn daarbij één van de oplossingen. Uitdaging daarbij is om in de bestaande bouw, op een kosteneffectieve manier, duurzame warmte te leveren. Verder is een versnelling van het realisatietempo nodig, gezien de grote opgave waar Nederland voor staat. Stadsverwarming Purmerend is één van de initiatiefnemers van een consortium van partijen die actief is in de hele keten, van warmtebron tot klant, die hiervoor een samenwerking zijn aangegaan.

Om het doel te bereiken is een innovatieplan opgesteld dat bestaat uit 32 projecten, gegroepeerd in zes inhoudelijk samenhangende thema’s, met focus op:

  • Ontwerp en aansturing van warmtenetten, systeemintegratie en cascadering (thema 1) resp. methoden voor aanleg van deze netten (thema 2) en vraagsturing (thema 6).
  • Duurzame bronnen en seizoenopslag – aquathermie (thema 3), geothermie (thema 4) en warmteopslag (thema 5).
  • Sociaal-maatschappelijke inpassing van collectieve warmtesystemen (thema 6).