Bassisschool ’t Prisma van het aardgas af

Vandaag hebben we basisschool ’t Prisma in Purmerend van het aardgas gehaald. Op de plaats waar de gasgestookte HR-ketel hing, is een warmte-afleverset geplaatst. Deze is vervolgens aangesloten op het warmtenet van Stadsverwarming Purmerend. De werkzaamheden vonden in de kerstvakantie plaats, zodat de leerlingen er geen overlast van hadden. En na de vakantie zitten ze er weer (duurzaam) warmpjes bij.

Heel Nederland aardgasvrij in 2050, dat is wat het kabinet heeft afgesproken. Om die datum te halen zijn gemeentes aan de slag gegaan met het aardgasvrij maken van ongeveer 7 miljoen woningen. Om ervaring op te doen en kennis te vergaren heeft het ministerie zogeheten proeftuinen in het leven geroepen. Een deel van de wijk Overwhere-Zuid is één van die  proeftuinen. Basisschool ’t Prisma maakt hier deel van uit.