Artikel uit Energeia: Stadsverwarmingsbedrijf Purmerend biedt laagverbruikers korting op warmterekening

Klanten van Stadsverwarmingsbedrijf Purmerend kunnen in 2020 kiezen voor het betalen van hoge variabele kosten en lage vaste kosten voor warmtelevering. Dat loont voor mensen die weinig warmte verbruiken, tot 15 GJ. Het is de eerste keer dat een warmtebedrijf een dusdanige proef start. Het bedrijf wil warmteklanten, die niet over kunnen stappen, zo meer invloed geven op de hoogte van de eindafrekening.

Aan het initiatief kunnen maximaal duizend klanten van Stadsverwarming Purmerend (SVP) meedoen. In totaal heeft SVP 27.000 klanten. “Wij verwachten dat ongeveer vierduizend tot vijfduizend klanten een verbruik hebben dat laag genoeg is om de proef voor hen interessant te maken”, zegt algemeen directeur Gijs de Man deze dinsdag tegen Energeia.

Wie meedoet betaalt €33,12 per GJ. Dat is hoger dan het standaardbedrag van €26,06 per GJ, dat SVP aan zijn overige klanten rekent in 2020. Op hun vaste kosten krijgen deze klanten echter een korting van €120, en betalen daardoor €416,99 in plaats van €536,99. Het gaat om het bedrag aan vaste kosten indien de afleverset wordt gehuurd van SVP.

Na een aantal jaren verlieslatend te zijn geweest, heeft Stadsverwarming Purmerend in 2019 winst gemaakt. Aandeelhouder, de gemeente Purmerend, heeft daarom besloten de helft van de winst te gebruiken om de warmterekening van aangeslotenen te verlagen. Daarnaast start SVP een proef waarbij laagverbruikers meer variabele kosten, maar minder vaste kosten betalen.

Wie weinig warmte verbruikt, is daardoor per saldo op zijn eindafrekening lager uit. De Man: “Laagverbruikers betalen ongeveer 50% van hun warmterekening aan vaste lasten. We starten de proef om energiebesparing aan te moedigen, en klanten het gevoel te geven dat zij grip hebben op hun rekening.”

Het gemiddelde warmtehuishouden in Nederland verbruikt ongeveer 35 tot 45 GJ, volgens cijfers van Milieucentraal. De Man: “Het gemiddelde warmteverbruik van onze klanten ligt lager, op ongeveer 28 GJ.”

Warmterekening

Aangeslotenen van warmtebedrijven betalen variabele kosten, een bedrag per verbruikte GJ, en vaste kosten voor -onder meer- de afleverset. Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaalt ieder jaar de maximumtarieven die warmtebedrijven daarvoor mogen rekenen. Warmteklanten kunnen niet overstappen van leverancier, zoals afnemers van gas en elektriciteit wel kunnen, daarom is de ACM verantwoordelijk voor hun consumentenbescherming tegen onredelijke tarieven.

Voor 2020 publiceerde de ACM onlangs de maximaal toegestane tarieven. Daaruit bleek al dat verbruikers die weinig warmte gebruiken dit jaar ongunstig uitkomen, want het maximumtarief voor variabele kosten daalt ten opzichte van 2019, terwijl het maximumtarief voor vaste kosten stijgt.

Tarieven warmtebedrijven 2020

Warmtebedrijven mogen sowieso minder in rekening brengen aan hun klanten dan de ACM voorstelt. Op dit moment hebben van de grote warmtebedrijven alleen Eneco, Stadsverwarming Purmerend en Ennatuurlijk hun tarieven voor 2020 gepubliceerd. HVC Groep en Vattenfall volgen waarschijnlijk de komende weken.

De Man: “Dat is niet de reden dat wij deze proef starten. Wij hadden dit idee al langer, maar vanwege de onderliggende regelgeving was het niet mogelijk om deze tariefstructuur toe te passen.” Per 1 januari 2020 heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de regels veranderd, waardoor warmtebedrijven kunnen experimenteren met een andere tariefstructuur. “Als voorwaarde stelt het ministerie dat wij de klanten die meedoen aan de proef goed begeleiden en uitleggen wat de tarieven zijn. Deze klanten kunnen dan ook verwachten dat wij gedurende het jaar vragen naar hun verbruik om in de gaten te houden of de proef nog voordelig uitpakt voor hen.”

Klanten die aan het eind van het jaar meer GJ verbruiken dan gedacht, en dus juist ongunstig uitkomen door mee te hebben gedaan aan de proef, krijgen geen geld terug, zegt De Man.

Volgens De Man komt een warmteklant met een verbruik van 10 GJ en een afleverset die in eigendom is van het bedrijf, die meedoet aan de proef op jaarbasis bijna €50 goedkoper uit dan wanneer hij het normale tarief van SVP betaalt. Als de proef succesvol is, dan wil SVP de nieuwe tariefstructuur vanaf 2021 invoeren voor alle klanten.

Tarieven SVP

Naast de korting aan laagverbruikers, rekent SVP aan al zijn warmteklanten minder dan het maximumtarief dat de ACM toestaat. De Man: “De aandeelhouder van SVP [de gemeente Purmerend, red.] heeft besloten om een deel van het dividend van het bedrijf over 2019 te gebruiken voor verlaging van de warmterekening.” Dat betekent dat alle klanten van SVP een vermindering krijgen van €33 op de variabele kosten en een korting van €85 op de vaste kosten. In Purmerend zijn de meeste huishoudens aangesloten op het stadswarmtenet, volgens De Man zo’n 75% van de gemeente.

BRON ENERGEIA | 7 JANUARI 2020
>> https://energeia.nl/energeia-artikel/40086027/stadsverwarmingsbedrijf-purmerend-biedt-laagverbruikers-korting-op-warmterekening

Klik hier voor meer informatie over proef Spaarzaam.