Stadsverwarming Purmerend initiatiefnemer in samenwerking voor betaalbare, duurzame warmte.

Als onderdeel van het Klimaatakkoord wordt de gebouwde omgeving aardgasvrij gemaakt. Warmtenetten zijn daarbij één van de oplossingen. Stadsverwarming Purmerend (SVP) heeft als doel om op een kosteneffectieve manier, duurzame warmte te leveren aan de inwoners van Purmerend.

Samenwerking

Om de doelstellingen van het Klimaatakkoord en de ambities van Gemeente Purmerend te behalen zal er een versnelling moeten plaatsvinden in het ontwerpen, aanleggen en beheren van warmtevoorzieningen.

Hiervoor is, mede op initiatief van SVP, het warmtecollectief WarmingUP opgericht. Dit warmtecollectief bestaat uit bijna 38 partijen die actief zijn in de hele keten, van warmtebron tot bij u thuis. Hierdoor zijn we in staat om oplossingen te ontwikkelen die goed op elkaar aansluiten. Daarnaast moeten de oplossingen betaalbaar, duurzaam, praktisch uitvoerbaar en op veel locaties toepasbaar zijn. Voorbeelden van de projecten zijn het slimmer aanleggen van warmtenetten, het doen van onderzoek om goedkoop warmte te produceren met aquathermie of geothermie en het efficiënt opslaan van warmte.

SVP en Purmerendlogo warmingUP

Gijs de Man, directeur SVP: “Met de al opgedane kennis binnen de Proeftuin Gasvrij Purmerend zorgen wij voor veel praktische kennis binnen de samenwerking. De uitkomsten van de onderzoeken en de opgedane kennis kunnen vervolgens weer toegepast worden binnen Purmerend. Zowel voor bestaande bebouwing als bij nieuwbouw.”

Het warmtecollectief WarmingUP is een van de vier samenwerkingen die onderdeel uitmaken van het Meerjarige Missie-gedreven Innovatieprogramma (MMIP) van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties.

Deelnemers van het warmtecollectief zijn:

Warmtebedrijven: Eneco, Ennatuurlijk, HVC, Vattenfall en Stadsverwarming Purmerend
Netbedrijven: Capturam, Enpuls, Firan/Alliander en NetVerder
Partijen in de watersector: Rijkswaterstaat, STOWA en Unie van Waterschappen
Partijen in bodem en ondergrond: BodemenergieNL, EBN, Engie, Huisman en Shell
Gemeenten en regio’s: Almere, Amsterdam, Breda, Den Haag, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht, en regio Holland-Rijnland
Provincies: Limburg en Zuid-Holland
Onderzoeksorganisaties: Deltares, Erasmus Universiteit Rotterdam, KWR Water Research, Saxion Hogescholen, TNO (penvoerder), TU Delft, TU Eindhoven en Universiteit Utrecht
Overige deelnemers: De Efteling, Adviesbureau Greenvis, Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt en living lab The Green Village

Lees meer over het Meerjarige Missie-gedreven Innovatieprogramma (MMIP).