Aanleg stadsverwarming Brantjesoever en De Looiers

Stadsverwarming Purmerend start half februari 2020 (week 8) met de aanleg van een warmtetracé naar de nieuwbouwprojecten “Brantjesoever” en “De Looiers”. Hiervoor worden diverse boringen verricht bij de Burgermeester D. Kooijmanweg en de Purmersteenweg.
In week 8 t/m 13 zullen fietsers op de Burgermeester D. de Kooijmanweg worden omgeleid.
De Purmersteenweg en de Gedempte Where zijn tijdens de bouwvakvakantie (naar verwachting week 28 t/m 30) gedeeltelijk afgesloten.
Met behulp van een verkeersplan wordt doorgaand verkeer omgeleid. Er zal dus enige verkeershinder zijn, maar we doen er alles aan om dit zoveel mogelijk te beperken.