Purmerend koploper energietransitie

Onderzoek van Vattenfall, dat de huidige stand van zaken op het gebied van de warmtetransitie in Nederland in kaart bracht, noemt Purmerend als koploper in de energietransitie. Hier wordt namelijk al meer dan 70 procent van de woningen aardgasvrij verwarmd. Niet elke gemeente is even ver met de overstap van fossiele brandstoffen naar groene energie. Op het gebied van warmtetransitie staat Purmerend op kop. In de Noord-Hollandse gemeente wordt minstens 70,5 procent van de woningen aardgasvrij verwarmd. Ook in Duiven (60,7 procent) en Almere (58,9 procent) zijn relatief veel huizen van het gas af. De koplopers hebben dit grotendeels te danken aan het feit dat zij er al decennia geleden voor kozen om woningen op het warmtenet aan te sluiten in plaats van het gasnet.

Bron: https://group.vattenfall.com/nl/newsroom/persbericht/2020/ruim-11-procent-woningvoorraad-aardgasvrij
Bronpagina onderzoek: https://www.vattenfall.nl/duurzame-energie/geef-gas-op-groen/aardgasvrij/