Over Stadsverwarming Purmerend

Sinds 1 juli 2014 produceert Stadsverwarming Purmerend (SVP) met BioWarmteCentrale de Purmer en twee hulpwarmtecentrales zelf haar warmte. Hiermee heeft SVP zich ontwikkeld tot een integraal warmtebedrijf, met ketenoptimalisatie van warmteproductie tot aan levering bij de eindgebruikers. Met de BiowarmteCentrale voorziet SVP haar ruim 25.000 klanten voor 80% van groene warmte en is de warmteproductie in Purmerend in sterke mate verduurzaamd en de leveringszekerheid aan haar afnemers gegarandeerd.

De BioWarmteCentrale (44 MWth) verstookt 100.000 ton biomassa (houtsnippers) per jaar. De houtsnippers komen beschikbaar uit het terreinbeheer van Staatsbosbeheer. De houtsnippers zijn een bijproduct uit het reguliere beheer van bos, natuur en landschap. Hout is een duurzame, hernieuwbare grondstof en CO2 neutraal. Bij verbranding van houtsnippers neemt namelijk de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer niet toe. Bij de verbranding van aardgas, olie en steenkool gebeurt dit wel.

SVP is het meest duurzame warmtebedrijf van Nederland: We besparen met de BioWarmteCentrale op jaarbasis vele tonnen CO2 uit.

Visie/Missie

SVP heeft met haar Energietransitie het meest duurzame grootschalige warmtenet van Nederland gerealiseerd en levert tegelijkertijd een model voor mogelijke verduurzaming van andere bestaande netten: Stadsverwarming 2.0.

SVP staat tegen een acceptabel financieel rendement garant voor duurzaamheid, leveringszekerheid en klanttevredenheid.

Visie

Purmerend is dé warmtestad van Nederland: van alle steden met stadsverwarming heeft Purmerend het grootste percentage aansluitingen per inwoneraantal (dekkingsgraad).

SVP is:

 • Innovatief – combinatie van nieuwe kennis en ruim 30 jaar ervaring
 • Dienstverlenend – leveringszekerheid, klanttevredenheid
 • Duurzaam – schoon, efficiënt en toekomstbestendig
 • Gericht op samenwerking – synergie

Doelstellingen

 • Duurzaamheid
 • Leveringszekerheid
 • Klanttevredenheid
 • Redelijk rendement

Stadsverwarming 2.0

 • De aanpak van SVP maakt de potentie van grootschalige warmtenetten voor de verduurzamingopgave in bestaande bouw zichtbaar.
 • Door de innovaties en verduurzaming van SVP draagt Purmerend flink bij aan de afspraak over CO2-reductie in het Klimaatakkoord tussen gemeenten en Rijk: voor 60.000 van haar inwoners geen 30% maar zelfs 78% minder CO2.
 • Dit is een ongekende verduurzaming van een grote stad.
 • Purmerend versterkt hiermee haar positie als dé warmtestad van Nederland.
 • SVP is door haar stand-alone positie in staat slagvaardig op vernieuwing in te spelen en een trendsetter te worden voor een nieuwe generatie warmtenetten: Stadsverwarming 2.0
 • Verschillende partijen (Urgenda en Energy Valley) hebben SVP erkend als bijzonder inspirerend voorbeeld van benutting van verduurzamingpotentieel in bestaande bouw.
 • Samen met deze partijen zal SVP de ‘lessons learned’ via ‘open source’ beschikbaar stellen voor lokale duurzame energiebedrijven en andere warmtebedrijven die willen innoveren en verduurzamen.
Omhoog